CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ


El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en aquesta pàgina web per XAVIER GAJA COLOMER (en endavant GAJA JOIERS) amb NIF N ª 77475614E i domicili a Pl. Fra Bernardí, 13 de 08560 Manlleu (BARCELONA) .

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç "Avisos Legals".

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

1. Preus

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a GAJA JOIERS les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.gajajoiers.com per als productes escollits.

Els preus que es detallen per a cada producte inclouen l'IVA corresponent.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les despeses de transport NO estan inclosos en el preu dels productes. El preu final, incloent les despeses de transport, s'indica al final del procés de compra abans de procedir al pagament. No obstant això, en aquells comandes superiors a 200 € les despeses de transport no cobraran sent, per tant, gratuïts.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com a inclòs.

2. Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzats demanats per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s'han de seguir els següents passos:

a. Escollir el producte que desitgi adquirir.

b. En seleccionar un producte pot ser afegit a la cistella de la compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.

c. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals per formalitzar el procediment de compra. Completat aquest pas, rebrà en el correu electrònic que hagi indicat la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. Així mateix, tindrà la possibilitat de crear un compte personal per donar-se d'alta com a usuari. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra bastarà que introduïu el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

b. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

d. Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una direcció única per a la facturació i el lliurament.

d. Una vegada tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.

i. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

f. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó "Comprar".

g. Un cop premut el botó "Comprar" es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes en la pàgina web són una imatge aproximada dels productes oferts pel que és possible que puguin diferir de l'original. Les descripcions i il · lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.


3. Disponibilitat i Lliurament

Els productes oferts per GAJA JOIERS es troben disponibles per a la seva distribució només a Espanya

Les comandes es processaran un cop que s'hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per GAJA JOIERS estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament a la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la manca de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se li informarà d'això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d'igual preu i qualitat al comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l'alternativa proposada, GAJA JOIERS procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l'informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament a domicili serà de 48 hores des del moment de la compra ia partir del moment en què hàgim confirmat el pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per GAJA JOIERS qui, en qualsevol cas, lliurarà abans de 30 dies.

Els lliuraments es realitzaran els dies feiners (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda a l'apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s'efectuarà per correu postal conjuntament amb un albarà de lliurament a l'adreça indicada en l'ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament en l'adreça indicada per absència del destinatari, el servei de Correus deixarà l'avís oportú perquè el producte sigui retirat a l'oficina de Correus més propera al domicili de lliurament. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. GAJA JOIERS no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al servei de Correus.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l'adreça info@gajajoiers.com oa través del formulari de contacte que posem a la seva disposició a la secció CONTACTE.

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepta les següents formes de pagament:

Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària BANC SABADELL a través del seu passarel · la de pagament.

Paypal: Connectant directament amb Paypal.

Transferència bancària: fent un ingrés de l'import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

GAJA JOIERS no coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, de manera que GAJA JOIERS no proporcionarà el producte sol · licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. GAJA JOIERS es reserva el dret a cancel · lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. Impostos

Els productes que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA).

El preu final és el preu total del producte incloent l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió i embalatge, així com les despeses d'enviament, que es reflectirà en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i a la factura.

En el cas de lliuraments a clients residents a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, els preus finals que figuren a la web es consideraran nets, sent els mateixos que a la resta d'Espanya. En conseqüència GAJA JOIERS no realitzarà abonaments corresponents a l'IVA suportat en les vendes el lliurament es faci a Illes Canàries, Ceuta o Melilla.


6. Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que figuri en la fitxa de registre del client, l'original de la mateixa l'hi lliurarem juntament amb el producte comprat en el moment del lliurament.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de mantenir actualitzada en la seva fitxa de registre qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant GAJA JOIERS exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

7. Garantia

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies des que va tenir coneixement d'ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o una tara en el producte. Durant el període de garantia, a la seva elecció, el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució, o pot optar pel reemborsament de l'import pagat. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

8. Devolucions

En cas d'errors en el producte lliurat, només s'admetran devolucions o canvis de les peces si no han transcorregut més de 14 dies des de la recepció del mateix, i si inclou l'embalatge. S'acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d'error en la comanda s'oferirà CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec de GAJA JOIERS.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part GAJA JOIERS l'estat del producte objecte de devolució ia la verificació que s'han complert els requisits exigibles en aquestes condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l'import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

GAJA JOIERS es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a info@gajajoiers.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al · legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

9. Dret de Desistiment

vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a XAVIER GAJA COLOMER Pl. Fra Bernardí, 13, 08560 Manlleu, correu electrònic: info@gajajoiers.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l'atenció de
XAVIER GAJA COLOMER
Pl. Fra Bernardí, 13
08560 Manlleu
info@gajajoiers.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé ______________________________________________
Rebut / Comanda el __ / __ / ____
Nom del consumidor ______________________________________
Domicili del consumidor _____________________________________
Signatura del consumidor
data

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Per a la compra d'aquells Articles confeccionats d'acord d'una les especificacions del client o clarament personalitzats, d'acord amb l'article 103.c del RD 1/2007 de 16 de Novembre, no aplicable sera El dret de desistiment.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, llevat que el motiu sigui la qualitat defectuosa del bé o un error en l'enviament per part nostra.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè retornar o lliurar directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

10. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

GAJA JOIERS es reserva el dret a modificar de qualsevol manera les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

11. Obligacions de les parts

GAJA JOIERS es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com a tenir cura del manteniment de les instal · lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat, ia gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda ia la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

GAJA JOIERS no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GAJA JOIERS qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

12. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de GAJA JOIERS qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de actualitzar en la seva fitxa de registre de la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes que s'hi ofereixen, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@gajajoiers.com indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

13. Compromís, acceptació i validesa del contracte

Tal com s'indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l'actualització dels mateixos.

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent, si escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó "Comprar" indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

14. Normativa Aplicable

El present contracte caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES


15. Dades personals

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre informació comercial sobre els nostres productes. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privadesa

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 2014.09.04. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació als preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.